Uudised

2. maist hakkab Aste koolis eripedagoogilist tuge pakkuma Maarja Vahter. 02. mai heli.õun


Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine.

Tegeleb lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemisega; selgitab välja lapse õpivajadused; arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Abistab, kui õpilasel on ilmnenud raskused õppimisel (näiteks lugemises ja loetu mõistmises; kirjutamises; matemaatilistes oskustes) või kui on vaja kujundada tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemist.

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine.

Tegeleb lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemisega; selgitab välja lapse õpivajadused; arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Abistab, kui õpilasel on ilmnenud raskused õppimisel (näiteks lugemises ja loetu mõistmises; kirjutamises; matemaatilistes oskustes) või kui on vaja kujundada tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemist.